Կրթահամալիրի իմ խորհրդանիշը

Խորհրդանիշ է ինձ համար կրթահամալիրում` Ճամփորդություները, որոնք երեխաներին  առիթ են տալիս շբվել միմյանց հետ, ապրել միասին մի քանի օրով։ Երեխաները Դպրոցում կարող են ազատ տեղաշարժվել  չունենալ Լարվածություն միջավայրի նկատմամբ։ Ճամփորդություները ոչ միայն հանգստի համար է Մեր կրթահամալիրում նաև ուսուցողական, սովորեցնում են երեխաներին որպեսզի իրենք կատարեն իրենց սեփական պահանջները։

Ձեր կարծիքով՝ հայ գործիչները Հայաստանի ազատագրության հարցը  պետք է կապեին Եվրոպայի՞, թե՞ Ռուսաստանի հետ: Հիմնավորե՛ք պատասխանը /գրավոր/

Իմ կարծիքով`Հայաստանի ազատագրական հարցը առաջին հերթին պետք է կապեյին նախ Հայաստանի հետ և հետո Նոր մտածեյին Եվրոպային կամ Ռուսաստանի կողմից ստացվող օգնություների մասին։ Այդ ժամանակ թե՛ Եվրոպան և թե՛ Ռուսաստանը հաճախ գտնվում էին պատերազմական իրավիճակներում և Հայաստանի հարցը դառնում էր երկրորդային։ Հայ գործիչները առաջին հերթին պետք է փորձեյին ինչ-որ կերպ համախմբել Հայաստանի երկու մասերն էլ, ստեղծեյն հստակ պլան, որից էլ հասկանալի կլիներ այն օգնությունները, որը, որ պետք էր և՛ Ռուսաստանից և՛ Եվրոպայից ազատագրումը իրագործելու համար։

Ժողովրդագրական հիմնախնդիրները

1.

Ժողովրդագրական հիմնախնդիրները առաջին հերթին կապված է բնակչության աճի բարձր տեմպերի հետ, որոնք հանգեցնում են նրանց՝ բնակարանով, աշխատանքով, կրթությամբ ապահովելու խնդիրներով, մեծանում է բնակչության խտությունը և բնակչությունը բնականաբար ձգտում են ապրել քաղաքներում, որտեղ իրենց երեխան կստանա կրտություն ավելի լավ քան որևե գյուղում։ ավելանում է բնական միջավայրի նկատմամբ ճնշումը, աճում են հիվանդություննների քանակը, սրվում է քրեածին իրադրությունը և այլն: Այս հիմնախնդիրն ունի առանձնահատուկ կարևորություն, քանի որ նրա լուծումից է մեծապես կախված է համաշխարհային մի շարք հիմնախնդիրների լուծումը:

Unit 3

1.

1. he is waiting for a bus.

2. They are playing football.

3. He is liying on the floor.

4. they are having breakfast.

5. are is siting on the table.

2.

1. is cooking.

2. Are standing.

3. is swiming.

4. are staying.

5. Is having.

6. Are going.

7. are going.

 

3.

1.isht sitting on the floor.

2. she isnt reading a book.

3.she isnt playing the piano.

4. She is lauging.

5. she is wearing a hat.

6. She isnt writting a letter.

4.

1. im siting on a chair.

2.Im eating.

3.Its raiming.

4.iam rearning english.

5.im listening music.

6. the sun is shining.

7. Im wearing a shoes.

8. im reading a newspaper.

 

 

Homework

3.1
1.She’s eating an apple.
2.He waiting for a bus.
3.They playing football.
4.He lie on the floor.
5.We have a breakfast.
6.She siting on the table.

3.2

1.Please be quiet.I’m working.
2.”Where’s John?” He’s in the kitchen.He in a cooking..
3.”You staying on my foot.” ”Oh I’m sorry.”
4.Look Somebody swimming in the river.
5.”We’re Ann?”She bulding

3.3

3)She’s sitting on the floor
4)She isn’t reading a book.
5)She isn’t playing the piano.
6)She’s laughing.
7)She’s wearing a hat.
8)She isn’t writing a letter.

3.4

3.I’m sitting on a chair./
4.I’m not eating.
5.It’s not raining.
6.I’m learning English.
7.I’m not listening to music.
8.The sun isn’t shining.
9.